Nghề: Công nhân trang trại trồng trọt

Nghề này nằm trong nhóm ngành lớn: “Nông – ngư – lâm nghiệp”

Mô tả công việc: 

Trồng, chăm sóc và thu hoạch rau, quả, hạt và hoa màu. Sử dụng các dụng cụ cầm tay, chẳng hạn như xẻng, bay, cuốc, đầm, móc tỉa, kéo và dao. Các nhiệm vụ có thể bao gồm xới đất và bón phân; cấy, làm cỏ, tỉa thưa hoặc tỉa cây trồng; phun thuốc trừ sâu; làm sạch, đóng gói và tải các sản phẩm thu hoạch. Có thể xây dựng lưới mắt cáo, sửa chữa hàng rào và các công trình trang trại, hoặc tham gia các hoạt động tưới tiêu.

Nhiệm vụ:

Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hoặc phân bón cho cây trồng. Sử dụng các giải pháp hóa học cho cây trồng để bảo vệ chống lại bệnh tật hoặc côn trùng.

Thông báo cho người quản lý trang trại về tiến độ cây trồng.

Xác định thực vật, sâu bệnh và cỏ dại để xác định việc lựa chọn và áp dụng thuốc trừ sâu và phân bón.

Lắp đặt và vận hành thiết bị tưới.

• Vận hành hệ thống thủy lợi.

Điều khiển máy kéo, máy kéo và máy tự hành để cày, bừa, bón phân cho đất hoặc để gieo, xới, phun thuốc và thu hoạch mùa màng.

• Vận hành thiết bị canh tác.

Sửa chữa và bảo trì các phương tiện nông nghiệp, nông cụ và thiết bị cơ khí.

• Bảo trì các thiết bị nông nghiệp.

Khai thông, duy tu mương thủy lợi.

• Cắt tỉa cây hoặc thảm thực vật khác.

Ghi lại thông tin về cây trồng, chẳng hạn như sử dụng thuốc trừ sâu, sản lượng hoặc chi phí.

Đào và gieo hạt, hoặc cấy cây con.

• Trồng hoa màu, cây cối hoặc các loại thực vật khác.

Sửa chữa các tòa nhà trang trại, hàng rào và các cấu trúc khác.

Tham gia kiểm tra, phân loại, phân loại, bảo quản và xử lý sau thu hoạch cây trồng.

• Phân loại vật tư lâm nghiệp hoặc nông nghiệp.

Thu hoạch trái cây và rau quả.

• Thu hoạch nông sản.

Tải các sản phẩm nông nghiệp lên xe tải và lái xe tải đến chợ hoặc cơ sở lưu trữ.

• Bốc xếp hàng nông, lâm sản để vận chuyển.

Link tham khảo: https://www.myplan.com/careers/farmworkers-and-laborers-crop/description-45-2092.02.html

Share on

Ứng dụng SEN

Bài viết

 Tuyển dụng
Tin tức chính sách
Tin tức sản phẩm
Tin tức công nghệ

Giới thiệu
Liên hệ

Hỏi đáp
FAQ
Hướng dẫn
Chat


Copyright © 2020 iSEN. All rights reserved.