Thực trạng cho tìm kiếm việc làm hiện nay

Tháng Mười 4, 2022

https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/publication/vietnam-future-jobs-leveraging-mega-trends-for-greater-prosperity

Nguồn bài viết: worldbank.org

Người tìm việc thường không có đủ thông tin về những kỹ năng cần thiết đối với công việc mà mình muốn làm. Người tìm việc thường không có nhiều thông tin về việc làm, do vậy mà ít có điều kiện thực hiện tìm kiếm công việc hiệu quả hay quyết định cần phải học những gì để nâng cao cơ hội.

Thêm vào đó, người tìm việc thường có nhiều quan niệm sai về những mong đợi từ công việc mà mình muốn tìm, khi hơn 40% người sử dụng lao động cho biết mức lương hay điều kiện làm việc đưa ra không được ứng viên tuyển dụng chấp nhận.

Hơn một nửa hoạt động tìm kiếm việc làm thực hiện qua những con đường phi chính thức, như bạn bè, người thân, trong khi ít sử dụng các nguồn thông tin rộng khắp. 

Các trang web tìm việc trên internet tuy đã bắt đầu xuất hiện nhưng chỉ có 2-3% số người tìm việc sử dụng những trang này. Một điều dễ nhận thấy là thanh niên thường là những người hay tìm việc qua internet nhất. Tuy vậy, ngay cả những dịch vụ tìm việc trực tiếp như các đơn vị tuyển dụng, dịch vụ của cơ sở giáo dục, dịch vụ việc làm của nhà nước cũng chỉ được sử dụng một cách không thường xuyên. Người lao động cao tuổi thường tìm đến những dịch vụ của nhà nước nhiều hơn lao động trẻ, nhưng cũng chỉ chiếm chưa đến 10% số người tìm việc ở độ tuổi từ 45 đến 65.

Bài viết

Bài viết liên quan

Learn to manage your time to work

6 tháng 10 năm 2022

Learn to manage your time to work

6 tháng 10 năm 2022

Learn to manage your time to work

6 tháng 10 năm 2022
Share on

Ứng dụng SEN

Bài viết

 Tuyển dụng
Tin tức chính sách
Tin tức sản phẩm
Tin tức công nghệ

Giới thiệu
Liên hệ

Hỏi đáp
FAQ
Hướng dẫn
Chat


Copyright © 2020 iSEN. All rights reserved.