Ứng dụng di động SEN

Cộng đồng việc làm – Không giới hạn

Giao tiếp xã hội – Kết nối giá trị

Công ty Cổ phần Sáng Tạo Sen

Số Đăng ký kinh doanh: 0109514853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/01/2021

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

  • Đầu tư phát triển ứng dụng di động;
  • Thiết kế, xây dựng phần mềm máy tính;

MỤC TIÊU

Tạo ra các nền tảng ứng dụng di động giúp tối ưu hoá nguồn lực lao động đồng thời đáp ứng nhu cầu giao- nhận việc trong xã hội.

  • Ứng dụng di động SEN

    SEN Cng đng vic làm – Không gii hn

    SEN Nn tng trc tuyến cho giao tiếp xã hi và kết ni giá tr

    Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho mọi người tự do về tài chính bằng cách thể hiện NGHỀ NGHIỆP và CÔNG VIỆC của họ KHÔNG GIỚI HẠN. Chúng tôi tạo nền tảng trực tuyến cho GIAO TIẾP XÃ HỘI và KẾT NỐI GIÁ TRỊ.

Tiện ích ứng dụng SEN

Ứng dụng SEN cho phép tất cả mọi người, tất cả các tổ chức kết nối trực tiếp trong giao/nhận việc với thông tin đầy đủ về vị trí việc làm, nội dung việc làm, chi phí được nhận/ chi phí phải trả.

Tiện ích Giao dịch trực tiếp

Bên có nhu cầu (Bên A) giao dịch trực tiếp với Bên có khả năng (Bên B) mà không mất bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ các giao dịch này ngoài các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định của Pháp luật nước sở tại.

Tiện ích

SEN chú trọng phát triển công nghệ để giúp người sử dụng kết nối dễ dàng, tuỳ theo loại tài khoản SEN chỉ thu phí nền tảng với “Tài khoản Chuyên nghiệp” và “Tài khoản Di chuyển”. Miễn phí cho các tài khoản “Mặc định” phục vụ mục đích cá nhân tìm việc làm và giao việc.

Đăng ký tài khoản tổ chức trên ứng dụng SEN

 Bạn là đại diện của Tổ chức,

Hãy hoàn thiện thông tin theo biểu mẫu dưới đây

Lĩnh vực hoạt động
Tên tổ chức, doanh nghiệp
Số điện thoại đăng ký tài khoản trong SEN
Địa chỉ email
Năm thành lập
Mã số doanh nghiệp(1)
Mã số DUNS (nếu có)
Số quyết định thành lập (2)
Giấy uỷ quyền (PDF, JPGE ) theo mẫu
Tải giấy uỷ quyền lên

Share on

Ứng dụng SEN

Bài viết

 Tuyển dụng
Tin tức chính sách
Tin tức sản phẩm
Tin tức công nghệ

Giới thiệu
Liên hệ

Hỏi đáp
FAQ
Hướng dẫn
Chat


Copyright © 2020 iSEN. All rights reserved.